Cục thuế Nghệ An tặng giấy khen Hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế năm 2022

Ngày 11/4/2023 Công ty Hoa Sen vinh dự được cục thuế nghệ an trao tặng giấy khen hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế năm 2022, Trong năm 2022 cả tỉnh được 8 đơn vị được cục thuế tỉnh trao tặng giấy khen.

Ngoài công tác phát triển kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người lao động, công tác an sinh xã hội thì nhiều năm qua Cty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế góp phần nhỏ nhân sách xậy dựng và phát triển cho tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục
Đối tác của chúng tôi